• Irodalmi és művelődési folyóirat • Alapította: Beke Sándor • Alapítási év: 1990 •


 

A Székely Útkereső

(1990–1999)

repertóriuma

Összeállította BEKE SÁNDOR

 


Székely Útkereső

(1990–1999)

Irodalmi és művelődési folyóirat


Alapítási év: 1990. Alapította: Beke Sándor.

Megjelenés helye: Székelyudvarhely.

Megjelenés ideje: 1990 (április) — 1999 (december).

1991/1–2-es számig közéleti—művelődési—irodalmi folyóirat, 1991/3-as számtól irodalmi és művelődési folyóirat. 1990-ben havonta, 1991–1994 között kéthavonta, 1995-től 1999 decemberéig negyedévenként, összevont lapszámokkal 1000 és 3000 példány között jelent meg. A folyóirat mérete: 30x21 cm. A VI. (1995) és VII. (1996) évfolyam mérete: 27x21 cm. A havi lapszámok 12 oldalon, az összevont számok 16, illetve 20 oldalon jelentek meg.

Szerkesztőség: Főszerkesztő: Beke Sándor (1990–1999). Szerkesztették: Balázsi Dénes (1990–1995), Csire Gabriella (1994–1999), Csomortáni Magdolna (1990–1992), Deák Zoltán (1990–1991), Gyöngyössy János (1991–1993), Kelemen Katalin (1991–1992), Kozma Mária (1990–1999), Lőrincz József (1990), Pálhegyi Pál (1990), Páll Szilárd (1992–1993), Ráduly János (1993–1996), Róth András Lajos (1990–1999), Szállasy János (1990).

Kiadta: Székely Útkereső Kulturális Egyesület (1991/1–2-es számig), Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó (1991/3-as számtól). Felelős kiadó: Beke Sándor (1990–1999). Kereskedelmi igazgató: Beke Klára (1997–1999).

Tördelés és műszaki szerkesztés: Infopress Rt. (1990–1993), Pap Levente (1993–1996), Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó (1996–1999). Számítógépes szedés: Ladányi Kinga (1993–1994), Vágási Gabriella (1995–1996).

Nyomtatta: Infopress Rt. (az 1993/1–2–3-as számig), a Microprint Kft. (az 1994/4–5–6-os számig), 1995-től az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó Nyomdája.

Terjesztette: Hídfő Kft. (Székelyudvarhely), Alutus Kft., Orion Kisvállalat, Zenit Rt. (Csíkszereda), Gondos Bt., Erdélyi Magyarok Egyesülete, Püski Könyvesház (Budapest), Erdélyi Gondolat Könyvkiadó könyvstandjai  és az erdélyi magyar történelmi egyházak lelkészei.

A Székely Útkereső szerzői: Apáczai Csere János, Apáthy Géza, Ábrahám János, Áprily Lajos, Babits Mihály, Bakay Kornél, Balás Gábor, Balázs Géza, Balázsi Dénes, Bálint László, Balla Zsófia, Balogh Edgár, Bán Péter, Barabás István, Barabás László, Bartalis János, Bartis Imre, Beke György, Beke Sándor, Békés Gellért, Bencze Mihály, Benedek Elek, Benkő András, Bertényi Iván, Bözödi György, Budaházi Emese, Czerják Gyöngyi, Cseh Károly, Cseke Gábor, Cseke Péter, Cselényi Béla, Cseres Tibor, Csihák György, Csiki László, Csire Gabriella, Csomortáni Magdolna, Dánielisz Endre, Deák Zoltán, Deme János, Dezső Géza, ifj., Domonkos János, Dsida Jenő, Egyed Ákos, Éltes Enikő, Erdélyi Miklós, Fábián Imre, Fábián Sándor, Farkas Árpád, Fazakas István, Fekete János, Ferenczes István, Ferenczi Géza, Ferenczi István, Fodor Sándor, Forró Miklós, Fülöp Lajos, Gábor Dénes, Gálfalvi Sándor, Gergely Róza, Gittai István, Görömbei András, Gyárfás Endre, György Attila, György Zsuzsa, Hajdu Gábor, Havel, Václav, Horpácsi Sándor, Horváth Imre, Horváth Sándor, Imreh István, Jakab Antal, Jakobovits Miklós, Jancsik Pál, Jékely Zoltán, József Attila, Juhász Ferenc,  Juhász Gyula, Kányádi Sándor, Kardalus János, Kelemen Katalin, Keszeg Vilmos, Komoróczy György, Kós Károly, Kovács András Ferenc, Kovács Sándor, Kozma Mária, Kölcsey Ferenc, László László, Lendvay Éva, Levinschi Szávuly Attila, Liszka József, Lőrincz György, Lőrincz József, Lukász Irén, Makkai Sándor, Marton Lili, Máté Imre, Mészely József, Michelet, Jules, Mikes Kelemen, Mikó Imre, M. Hubbes Éva, Murádin László, Nagy Gáspár, Nagy Irén, Nagy Olga, Nagy Zoltán Mihály, Németh Júlia, Nyirő József, P. Buzogány Árpád, Páll D. Erzsébet, Páll Szilárd, Papp Attila, Pataki István, Penckófer János, Petőfi Sándor, Ratzinger, Joseph (XVI. Benedek pápa), Ráduly János, Reményik Sándor, Ritoók János, Róth András Lajos, Salamon Ernő, Sall László, Simon G. Anna, Sütő András, Szabó Barna, Szalay Ernő, Szántó Tibor, Szekfű Gyula, Széki Barnabás, Szemlér Ferenc, id., Szemlér Ferenc, Szentágothai János, Szentmártoni Árpád, Szenyei Sándor, Szimonidesz Lajos, Szőcs Géza, Szőcs János, Szűcs László, Tamási Áron, Tankó Gyula, Tompa Gábor, Tóth István, Tőkés István, Török László, Ugron Levente, Váli József, Vass László Levente, Veress Dániel, Vofkori György, Vofkori László, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Z. Szőke Pál, Zajzoni Rab István, Zudor János, Zsigmond Győző.

Az illusztrációk (festményreprók, linó- és fametszetek, rajzok és művészi fotók) szerzői: Kós Károly, Nagy Imre, Gy. Szabó Béla, Szinte Gábor, Harald Meschendörfer, Hans Hermann, Fritz Kimm, Lukász Irén, Cseh Gusztáv, Molnár Dénes, Jakobovits Miklós, Csutak Levente, Molnos Zoltán, Csedő Attila, Veres Péter, Csata Attila, Orbán Endre, Biró Gábor, M. Kiss József, Balla Árpád, Jakab Csaba, Péter Katalin, Török Gáspár, Nagy Tibor, Szücs József Attila, Jánosi Csaba, Gerendi Anikó, Kovács Péter, Kékesi László, Ferenczi Géza, Ráduly János.

 

 

 

A Székely Útkereső szellemi műhely könyvei

Székely Útkereső
Antológia

 P. Buzogány Árpád

A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében

Hagyomány és helyismeret közelképben

 Beke Sándor

Székely Útkereső — szellemi műhely a XX. század végén Erdélyben

(Főszerkesztői vallomás a folyóirat megszületéséről és életéről)

 Székely Útkereső

Irodalmi és művelődési folyóirat

1990–1999  

Reprint kiadás

Beke Sándor — Brauch Magda

Székely Útkereső (1990–1999)

Laptörténet és sajtóvisszhang

Székely Útkereső Antológia

1990–1999

Válogatás a Székely Útkereső 1990–1999-es évfolyamaiból

Becsüld a népet!

A Székely Útkereső gyermekirodalmi antológiája

 Az élőszó dicsérete

Kritikák, recenziók, beszélgetések

a Székely Útkereső hasábjain

Magyar, székely és csángó örökség

A Székely Útkereső Kiadványok Antológiája

(1991–2006)

A Székely Útkereső levelesládája

1990-2000

Közzéteszi Beke Sándor

Beke Sándor

A Székely Útkereső levelezés és dokumentumok tükrében

Sipos Erzsébet

Székely Útkereső — a könyvekbe mentett folyóirat

Recenziók