• A Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat kiadványsorozata •
• Alapította: Beke Sándor • Alapítási év: 1991 •

1991
 
1998
 
1998
 
1998
 
1998
 
1998
 
1998
 
1998
 
1998
 
1998
 
1998
 
1999
 
1999
 
2000
 
2001
 
2001
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2007
 
2008
 
2008
 
2008
 
2008
 
2008
 
2008
 
2011
 
2011
 
2012
 
A Székely Útkereső
szellemi műhely könyvei
megrendelhetők az
Erdélyi Gondolat
Könyvkiadó
címén:
535600 Székelyudvarhely
Tamási Áron u. 87 szám
Telefon/fax:
0266-212703
Mobil: 0741-196495
E-mail:
egondolat@yahoo.com
egk@freemail.hu

Székely Útkereső Kiadványok


A Székely Útkereső Kiadványok 1991-től 1999-ig a Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat kiadványsorozata, 1999 után pedig a Székely Útkereső folyóirat jogutódja. Megjelenik Székelyudvarhelyen. Ismeretterjesztő, folklorisztikai tanulmányokat, esszéket, történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi, egyházi és irodalmi munkákat tartalmaz a néphagyomány ápoló kiadványsorozat. Az első kiadvány 1991-ben jelenik meg. A sorozat anyagi nehézségek miatt 7 évig szünetel, majd 1998-tól kezdve újra beindul, ettől kezdve lát napvilágot a sorozat zöme.

1991 és 2004 között a 8-tól 32 oldalig terjedő kiadványok 10000 példányban is megjelennek, 2005-től ol-dalszámuk eléri a 76 oldalt, példányszámuk: 3000. 2006-tól a kiadványok az Erdélyi Pegazus vagy az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közös könyvkiadási egyezmény alapján 1000-2000 példányban látnak napvilágot. Oldalszámuk eléri a 460 oldalt. A kiadványsorozat méretei: 19,5x13,5 (1991); 21x15, 21x14, 20,5x13 (1998); 21x15 (1999); 21x15 (2000–2001); 20x14 (2003); 19,5x13,5 (2004); 19,5x13,5 (2005–2006); 19,5x14, 20,5x14,5 (2007) 32,5x23, 20,5x15 (2008), 20,5x15 (2011–2012).

Alapította: Beke Sándor. Felelős szerkesztő (1991-ben): Beke Sándor. Főszerkesztő (1998-tól): Beke Sándor.

Szerkesztők: Csire Gabriella — 2001-től; Csomortáni Magdolna — 1991-ig; Kozma Mária — 1991-től 1999-ig; Lőrincz György — 1991; Lőrincz József — 1991; P. Buzogány Árpád — 1998-tól; Ráduly János — 1998-tól; Róth András Lajos — 1991-től 1999-ig.

Olvasószerkesztő: P. Buzogány Árpád. Korrektor: Beke Klára — 1991-től; Buzogány Edit — 1998-tól 2006-ig.

Egyes kiadványok alkalmi szerkesztői: Fülöp Lóránt — 1998; Lőrincz József — 1999; Gábor Dénes — 2001; Kovács Mihály — 2003; Kolumbán Zsuzsanna — 2005; Aradi Ilona — 2006; Brauch Magda — 2008.

 Kiadója 1991-ben a Székely Útkereső című folyóirat. 1998-tól kiadja az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Beke Sándor (1991-től). Kereskedelmi igazgató: Beke Klára (1991-től).

Tördelés és műszaki szerkesztés: Székely Útkereső szerkesztősége — 1991; Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó — 1991-től.

Nyomtatta a székelyudvarhelyi Állami Nyomda (1991); 1998-tól az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Nyomdája.

 Terjeszti a csíkszeredai Corvina könyvterjesztő országos hálózata, a székelyudvarhelyi Ábel Könyvesbolt, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó udvarhelyszéki könyvstandjai és számtalan magánterjesztő.
1991–2012 között megjelent:

 
A Székely Útkereső Kiadványok bibliográfiája

(1991–2012)

 
Időrendi mutató


A Székely Útkereső folyóirat megjelenése idejében

(1991–1999 között)


 1991

Vass László Levente: Egyedül az éjszakában. Hátrahagyott versek

 

1998

Orbán Balázs — korok tükrében. Szemelvények (Összeállította: Róth András Lajos)

Csángók (Három tanulmány: Szőcs János: A moldvai csángó magyarokról; Tankó Gyula: A gyimesi csángók származástudata; Ferenczi Géza: A hétfalusi csángókról)

Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája (Írások a csíksomlyói búcsúról: Márton Áron: „Európa a halálos bűn állapotában van”; Boldizsár Dénes: A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredete; Kovács Sándor: Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája; P. Boros Fortunát: A csíksomlyói kegyszobor története; Tankó Gyula: Gyimesiek a pünkösdi búcsún)

Tankó Gyula: Gyimesi csángó népszokások (Tanulmány)

Nagy Olga: Hamupipőke igazsága avagy Mit tanulhattok a mesétől? (Esszé)

Kicsi szamár, nagy szamár. Székely anekdoták, tréfás történetek (Gyűjtötte: P. Buzogány Árpád)

Ráduly János: Nemzeti kincsünk — a rovásírás (Tanulmány)

Gábor Dénes: Gondolatok a Székely himnuszról (Tanulmány)

Krokodilok a Küküllőben. Székely viccek, anekdoták, igaz történetek (Gyűjtötte: Kész Csaba Levente)

Barabás László: Karácsonytól pünkösdig. Marosszéki népszokások (Tanulmány)

 

  1999

István Lajos: Babonás népi gyógyítások Korondon (Folklórgyűjtés)

István Lajos: A korondi aragonitbánya története (Tanulmány)


A Székely Útkereső folyóirat megszűnése után

(2000-től)

 

2000

Gálfalvi Gábor: Székelykeresztúr környéki lakodalmi népköltészet (Folklórgyűjtés)

 

  2001

Volt szeretőm tizenhárom. Kőrispataki népdalok (Folklórgyűjtés — Gyűjtötte: P. Buzogány Árpád)

Kisgyörgy Imre: Kopjafák — régen és ma (Tanulmány)

 

2003

Kovács Piroska: Örökségünk: a székelykapu. Útravaló kapunézéshez (Tanulmány)

 

2004

Jézus, áldd meg Erdély földjét. Himnuszok (Válogatta: Beke Sándor)

 

2005

Bán Anna: Erdély és a székely székek címerei (Tanulmány)

 

2006

Brauch Magda: Téged kereslek. Beke Sándor istenes költészete (Irodalmi műelemzés) — Az Erdélyi Pegazus Könyvkiadóval közösen.

 

2007

P. Buzogány Árpád: A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében. Hagyomány és helyismeret közelképben (Tanulmány) — Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

Beke Sándor: Székely Útkereső — szellemi műhely a XX. század végén Erdélyben. Főszerkesztői vallomás a folyóirat megszületéséről és életéről. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

 

2008

Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat 1990–1999. I–X. évfolyam (1-53. szám). Reprint kiadás. Sajtó alá rendezte: Beke Sándor. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

Beke Sándor — Brauch Magda: Székely Útkereső (1990–1999). Laptörténet és sajtóvisszhang. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

Székely Útkereső Antológia 1990–1999. Válogatás a Székely Útkereső 1990–1999-es évfolyamaiból. Válogatta, összeállította, a bevezető tanulmányt írta Brauch Magda. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

Becsüld a népet! A Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat gyermekirodalmi antológiája. Válogatás a folyóirat 1990–1999-es évfolyamaiból. Válogatta, összeállította és az előszót írta Brauch Magda. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

Az élőszó dicsérete. Kritikák, recenziók, beszélgetések a Székely Útkereső hasábjain. Válogatta, szerkesztette, a kötetben szereplő írások jegyzékét, a könyvészetet és a Székely Útkereső repertóriumát összeállította Beke Sándor. A bevezető tanulmányt írta P. Buzogány Árpád. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

Magyar, székely és csángó örökség. A Székely Útkereső Kiadványok Antológiája (1991–2006). Összeállította, szerkesztette, az előhangot és az útmutatót írta, a sajtóvisszhang szemelvényeit válogatta Beke Sándor. Az antológiáról és a sajtóvisszhangról szóló tanulmányt írta dr. Brauch Magda. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

 

2011

Beke Sándor: A Székely Útkereső levelezés és dokumentumok tükrében. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

Sipos Erzsébet: Székely Útkereső — a könyvekbe mentett folyóirat. Recenziók. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval közösen.

 

2012

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről (Albert-Lőrincz Márton • Balázs Sándor • Barabás István • Bertha Zoltán • Bölöni Domokos • Brauch Magda • Buksa Éva-Mária • Csire Gabriella • Demeter Attila • Jakobovits Miklós • Málnási Ferenc • P. Buzogány Árpád • Pomogáts Béla • Ráduly János • Sipos Erzsébet). Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval és az Erdélyi Tollal közösen.